Trends: Sunny Prospects

March 11th, 2013

Rozana Sani talks to a social technopreneur on the prospects of expanding the use of solar technology NOOR Shahiwan Ismail is a man committed to the environment. He enrolled in the Masters of Environment programme at Universiti Putra Malaysia, which … Read more

2013-03-06T02:20:39.858+08:00 Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) akan meningkatkan tumpuan lagi untuk membantu generasi muda menceburi bidang perniagaan menerusi bantuan pembiayaan perniagaan yang disediakan agensi itu. Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutifnya, Datuk Abdul Rahim Hassan, berkata pelbagai inisiatif sudah digerakkan … Read more